O firmie

W początkowej fazie rozwoju firma zajmowała się głównie projektowaniem i realizacją ogrodów, parków na terenie całego kraju oraz zieleni miejskiej w Warszawie  i na terenie województwa mazowieckiego. Od 1999 roku profil firmy skoncentrował się na projektowaniu, budowie oraz pielęgnowaniu stawów kapielowych i hydrofitowych oczyszczalni scieków mineralno-trzcinowych.

Pierwsze w Polsce komunalne stawy kąpielowe

Firma Ogrody Re-natura pioniersko przecierała szlaki, kiedy to wraz z firmą Birkid-Quentin współpracowała w projektowaniu pierwszego w Polsce komunalnego stawu kąpielowego w Złotym Stoku,  uzyskawszy pozwolenie na budowę i realizację.  Drugim komunalnym stawem kąpielowym przy którym firma Ogrody Re-Natura  brała udział w dostarczeniu materiałów filtracyjnych i budowie stref filtracyjnych był zbiornik w Świętochłowicach  na terenie MOSIR Skałka. Obiekt został wybudowany i oddany do użytku w 2014 roku.  Firma „Ogrody. Re-natura wykonała wiele projektów koncepcyjnych m.in. komunalnych stawów kąpielowych m.in. w Legionowie, Grodzisku Mazowieckim, Zielonce.

Stawy widokowo-rekreacyjne

Firma „Ogrody. Re-natura zaprojektowała miejskie stawy widokowo-rekreacyjne m.in. w Ostrowi Mazowieckiej, Grodzisku Mazowieckim i Zduńskiej Woli.

Profil firmy zatem obejmuje:

Projektowanie krajobrazu i środowiska, biotopmanagement, inwentaryzacje przyrodnicze, renaturyzacja, założenia zieleni, ogrody biocenotyczne, układy wodne, stawy kąpielowe, architektura ogrodowa, oczyszczalnie hydrofitowe wód i ścieków, zielone dachy, zagospodarowanie wód opadowych.

Projektowanie i budowa ogrodów, Projektowanie i budowa stawów kąpielowych, Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków glebowo-korzeniowych, hybrydowo-hydrofitowych, Projektowanie i budowa stawów komulanych, stawów widokowych, retencja wody

Firmę reprezentują:

Wojciech Walczak – mgr inż. architekt krajobrazu, absolwent Wydziału Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, praca mgr pod kierunkiem dr Przemysława Wolskiego  na temat projektowania stawów kąpielowych.  Wyspecjalizowany w zakresie projektowania i budowy stawów kąpielowych, oczyszczalni glebowo-korzeniowych oraz ogrodów biocenotycznych. 

Bogdan Walczak – dr inż. ogrodnictwa, absolwent SGGW w Warszawie, posiadający wieloletnią praktykę oraz prace naukowe w zakresie uprawy i hodowli rośli w Instytucie genetyki SGGW.

Współpraca

Marcin Gąsiorowski – dipl. Ing., architekt krajobrazu, ekolog, specjalista w dziedzinie projektowania stawów kąpielowych i oczyszczalni  ścieków mineralno-trzcinowych.

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: Wydział Ogrodniczy i Architektury Krajobrazu
  • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie:
  • Wydział Inżynierii Produkcji
  • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu