Oczyszczalnie

Oczyszczalnie ścieków hydrofitowe (roślinne, glebowo-korzeniowe, mineralno-trzcinowe)

Roślinne oczyszczalnie ścieków są efektywną i ekonomiczną alternatywą w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych. Są to samoregulujące się mechanizmy, w których, do działania, wykorzystuje się między innymi dwa rodzaje energii: słoneczną oraz tę zawartą w samych ściekach. Oczyszczalnie roślinne stanowią również cenny biotop dla środowiska, a sama ich obecność czyni nas samowystarczalnymi w sferze oczyszczania wody.

Oczyszczalnie roślinne ścieków to efektywna i ekonomicznie korzystna alternatywa do rozwiązań konwencjonalnych. Oczyszczalnia regeneruje się sama oraz wykorzystuje do działania między innymi energię zawartą w ściekach oraz energię słońca. Nie zubaża środowiska lecz stanowi wręcz cenny biotop.

Oczyszczona woda

Odzyskana po oczyszczeniu woda może być stosowana do wielu celów gospodarczych, a także zasilić układ wodny ogrodu.

Jak wynika z 8- letnich badań różnych systemów oczyszczalni glebowo-korzeniowych prowadzonych przez Federalny Urząd Środowiska (Umweltbundesamt 1994, 1999) najwyższą wydajność mają pulsacyjnie zraszane nowoczesne filtry wertykalne, które przy zapotrzebowaniu ok. 3- 4 m3 /RM osiągają redukcje BZT5 w zakresie 95- 99% oraz znaczne redukcje tzw. biogenów, – np. mogą osiągnąć przeszło 95% redukcji fosforanów.

Najbardziej efektywne oczyszczalnie ścieków

W wyniku wieloletnich badan nad najbardziej efektywnymi metodami oczyszczania ścieków, pod koniec lat 60-tych powstały dwa podobne systemy opracowane przez Seidl’a i Kickuth’a w Instytucie Maxa Plancka w Niemczech. Metody te oparte są na tlenowym i beztlenowym rozkładzie ścieków przez mikroorganizmy, które tworzą biologiczna błonkę na mineralnych ziarenkach złoża porośniętego trzciną. Ogromna sprawność takich oczyszczalni zależy przede wszystkim od doboru poszczególnych składników filtra mineralno-organicznego, które decydują o rozwoju odpowiednich mikroorganizmów rozkładających niepożądane składniki ścieków oraz trwale wiążą elementy toksyczne i biogenne.

Trzcina pospolita (Phragmites australis)

Trzcina spełnia ważną role w dotlenianiu głębszych warstw złoża mineralnego (do 1,5m głębokości), natomiast jej bezpośredni udział w oczyszczaniu ścieków jest niewielki i wynosi zaledwie 10-15%.

Oczyszczalnie Hybrydowo-Hydrofitowe

Największą dotychczas wybudowaną oczyszczalnią hybrydowo-hydrofitową jest oczyszczalnia nad jeziorem Bialskim ( poza sezonem wakacyjnym na stałe obsługuje 250 osób), przewidziana na 1800 osób ( w sezonie letnim 2-3 tyś) . Oczyszczalnia ta  hybrydowo-hydrofitowa jest odporna na nierównomierność dopływu ścieków ze względu na bardzo dużą różnicę w dopływie ścieków pomiędzy sezonem zimowym i letnim. Dlatego też  zdecydowano się na wybór tej technologii oczyszczania ścieków. Oczyszczalnie tego typu stosuje się do rozwiązań przydomowych, bardzo dobrze sprawdzają się przy szkołach ze względu na dużą elastyczność oraz w rozwiązaniach przemysłowych.