Stawy Kąpielowe

Stawy kąpielowe są alternatywa dla konwencjonalnych odkrytych basenów kąpielowych, w których stosuje się chemiczne oczyszczanie wody. Mogą być budowane jako zupełnie nowe obiekty albo powstają w ramach modernizacji istniejących kąpielisk, zarówno obiektach publicznych jak i prywatnych ogrodach. Jak wykazują doświadczenia europejskie, stawy kąpielowe są zwykle tańsze w budowie i znacznie tańsze w eksploatacji od rozwiązań konwencjonalnych (zaledwie 20-30% kosztów eksploatacyjnych). Stawy kąpielowe możemy podzielić wg norm FLL na 5 typów stawów, które różnią się miedzy sobą w zakresie zastosowanej techniki, powierzchni strefy filtracyjnej i kąpielowej. Typ stawu zależy od jakości wody, która po uprzednim badaniu zasila zbiornik, dostępnego miejsca, wykorzystania obiektu, aspektu wizualnego. Każdy staw może swoim wyglądem przypominać mikro jezioro, naturalny staw oraz basen tzw. naturpool.

Wygląd stawów kąpielowych

Naturalny wygląd stawów ze swoimi brzegowymi i wodnymi roślinami, małymi i dużymi zwierzętami żyjącymi w wodzie, stwarzają warunki najbliższe naturalnym ekosystemom; harmonijnie integrują obiekt z otaczającym krajobrazem. Stwarzają bogate spektrum przeżyć dla pływających i nurkujących oraz niezapomniane atrakcje dla dzieci. Wygląd stawu należy dopasować do otaczającego krajobrazu, architektury oraz wymagań przyszłych użytkowników.

Typy stawów kąpielowych wg norm FLL (Richtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von privaten Schwimm- und Badeteichen, 2017  – dla prywatnych stawów i Richtlinien für Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern mit biologischer Wasseraufbereitung 2011 – dla obiektów publicznych)

Atrakcyjność stawów kąpielowych

Atrakcyjność stawów kąpielowych potwierdzają tysiące nowych obiektów powstałych na zachodzie Europy ( w samej Austrii szacuje się ich ilość na ok. 16 tys. Obiektów prywatnych, w Niemczech ponad 200 obiektów publicznych). Coraz więcej realizacji naturalnych stawów kąpielowych budowanych jest na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, Słowenii oraz Polsce. Wielkim zainteresowaniem cieszy się także komunalny obiekt zrealizowany pod Moskwą.

  • TYP 1 Staw ekstensywny
  • TYP 2 Staw z wymuszonym obiegiem wody
  • TYP 3 Staw z wymuszonym obiegiem wzbogacony o odpływ denny i skimmer
  • TYP 4 Staw z filrem mineralno -roślinnym
  • TyP 5 naturalny basen – naturpool

Komunalne stawy kąpielowe

Użytkowników,  komunalnych stawów kąpielowych przyciąga nie tyko estetyka obiektu, ale również inna jakość zażywanych w nich kąpieli. Potwierdza to bardzo duża frekwencja w istniejących obiektach.. U naszych zachodnich sąsiadów istnieje ponad 200 takich kompleksów. . Pierwszy z nich powstał w 1993 roku, po przerobieniu go z istniejącego, niedziałającego kąpieliska publicznego. W Polsce pierwszy projekt komunalnego stawu kąpielowego powstał w Złotym Stoku, lecz jego wykonanie, niezgodne z projektem nie pozwoliło mu sprawnie funkcjonować. Drugim publicznym stawem kąpielowym jest zaprojektowany i przebudowany istniejący obiekt basenowy w Świętochłowicach. Nasza firma wraz z firmą Polyplan uczestniczyła przy dostawie materiałów i budowie stref filtracyjnych do tego obiektu. Przy realizacji publicznych obiektów ściśle współpracujemy z firma Polyplan i architektem krajobrazu Marcinem Gąsiorowskim.